Zadzwoń ! +48 690 005 641

Zadzwoń ! +48 690 005 641

Pomysł założenia Fundacji „Serduszko” powstał pod wpływem tragedii rodzinnej. W rodzinie pierwszej Pani Prezes Zofii Lesińskiej urodziło się dziecko z wadami rozwojowymi. Konieczne było przeprowadzenie kilku specjalistycznych operacji oraz poddanie dziecka wieloletniej rehabilitacji. Zintensyfikowanie działań leczniczych wymagało dużych nakładów finansowych, przewyższających możliwości rodziny. Dlatego chcemy pomóc wszystkim, którzy potrzebują wsparcia finansowego, by ratować życie i wspomagać rozwój swojego dziecka.

LICZYMY NA PAŃSTWA POMOC !

Priorytetowym celem naszej działalności jest niesienie pomocy dzieciom urodzonym z wadami rozwojowymi, genetycznymi i cierpiącym na różnego rodzaju schorzenia. Pragniemy zapewnić im przede wszystkim możliwość przeżycia, a w przyszłości normalnego funkcjonowania.
Uczynimy wszystko by wymagana pomoc była szybka i skuteczna.