Zadzwoń ! +48 690 005 641

Zadzwoń ! +48 690 005 641

KACPER

ur. 22.09.2010
woj. Śląskie
Choruje na autyzm dziecięcy, dziecko nie potrafi się komunikować, nie sygnalizuje potrzeb. Ma zaburzenia czucia głębokiego oraz uczucie strachu przed rzeczywistością, wymaga ciągłej rehabilitacji, terapii behawioralnej, integracji sensorycznej oraz zajęć logopedycznych.

ŻANETKA

ur. 8.12.2008
woj. Śląskie
Choruje na rozszczep kręgosłupa, wodogłowie pęcherz neurogenny, 2 wady serca, paraliż kończyn dolnych.

DAMIAN

Bielsko-Biała / woj. Śląskie
7 letni chłopiec z lędźwiowo-krzyżowym rozszczepem kręgosłupa. Chłopiec przeszedł rekonstrukcję stóp końsko szpotawych. Dzięki temu i zaopatrzeniu ortopedycznemu (ortezy) samodzielnie się porusza. Konsekwencją uszkodzeń neurologicznych jest tendencja do nawracania przykurczów w stawach, zwłaszcza kolanowych. Chłopiec wymaga stałej rehabilitacji. Damian ma neurogenny pęcherz i jest cewnikowany co trzy godziny. Nasz podopieczny jest uzdolnionym językowo i matematycznie chłopcem, rozwijającym się intelektualnie bez przeszkód.

ALAN

Woj. Wielkopolskie
Chłopiec 22-misięczny ze stwierdzonym FASI RAD. Opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia OUN, AZS. Dziecko wymaga rehabilitacji, pomocy psychologa i logopedy. Leczony u kilku specjalistów. W miarę możliwości korzysta z hipoterapii. Rodzice Alanka maja również córkę Wanesskę. Oboje dzieci wymaga drogich środków do pielęgnacji skóry atopowej.

ROKSANA

ur. 12.09.2007
Z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsiąkowej oraz ZESPOŁEM DOWNA wymaga stałej długotrwałej opieki oraz rehabilitacji. Samotnie wychowuje ją matka, która jest w trudnej sytuacji materialnej.

OLIWIA

ur. 17.12.2005
Globalne opóźnienie rozwoju psychoruchowego. - upośledzenie umysłowe nieokreślone - oligolalia/kontakt pozawerbalny - zespół niezgrabności ruchowej z komponentą móżdżkową - padaczka miokloniczna - zanik nerwów wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej - hipotonia i asymetria posturalna - dziecko wymaga systematycznej rehabilitacji

TOMASZ

ur. 31.08.2006
woj. Śląskie / powiat pszczyński
Globalne opóźnienie rozwoju psychoruchowego. - autyzm atypowy oraz padaczka - upośledzenie umysłowe stopnia głębokiego - obniżenie ostrości wzroku - dziecko wymaga systematycznej rehabilitacji i terapii

PIOTRUŚ

ur. 02.06.2011
woj. Pomorskie.
Urodził się z Zespołem Dawna oraz niedomkniętą przegrodą międzyprzedsionkową. Opóźniony rozwój psychoruchowy, niedosłuch obustronny mieszany, wada wzroku, hipotonia, zaburzenia czucia głębokiego. Potrzeba ciągłej opieki i rehabilitacji, integracji sensorycznej oraz zajęć logopedycznych.

LENA

ur. 01.10.2007
woj. Podlaskie.
Dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Przejawia deficyty w sferze ruchowej,poznawczej i emocjonalnej.Dziecko ma słabo rozwinięte funkcje mowy oraz koordynacje ruchową i wzrokową.Wymaga systematycznej i bardzo intensywnej pracy terapeutycznej.

NATALIA

ur. 06.05.2005
woj. Ślaskie
W wyniku urazu głowy przeszła niedokrwienny udar mózgu, skutkiem czego ma lewostronny niedowład połowiczy. Ponadto choruje na padaczkę, zaburzenia widzenia, skoliozę. Posiada zanik nerwu wzrokowego, zaburzenia równowagi, problemy z mową, koncentracją i pamięcią.

PATRYK

ur. 19.04.2004
woj. Łódzkie.
W rezultacie wcześniejszego urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, które spowodowało jego znaczne opóźnienie psychoruchowe, choruje także na epilepsję, wodogłowie, niedowidzenie, niedosłuch. Od urodzenia jest pod ciągłą opieką lekarską w Łodzi, Warszawie i wszędzie gdzie tylko można, aby chociaż w minimalnym stopniu ułatwić jego życie. Wymaga nieustannej opieki lekarskiej oraz intensywnej rehabilitacji kilka razy w tygodniu. Leczenie i systematyczna rehabilitacja jest bardzo kosztowna.

WIKTORIA

ur. 22.07.2009
woj. Lubuskie.
Dziewczynka z powodu mózgowego porażenia dziecięcego i chorób współistniejących wymaga specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i stymulacji wielosensorycznej, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego. Do tego niezbędny jest zakup urządzenia NF-Walker, służącego do pionizacji i nauki chodzenia.

MICHALINA

ur. 13.07.2003
woj. Kujawsko-Pomorskie.
Dziewczynka choruje na MPD, niedoczynność tarczycy, padaczkę lekooporną, nadwzroczność.

PIOTR

ur. 11.01.2005
woj. Śląskie.
Piotruś choruje na mózgowe porażenie dziecięce, epilepsję, małogłowie, jest dzieckiem niedowidzącym i bardzo opóźnionym psychoruchowo. Chłopczyk od drugiego miesiąca życia jest rehabilitowany. Pozostaje pod stałą opieką wielu specjalistów (m.in.: rehabilitanta, neurologa, okulisty, ortopedy, logopedy, psychologa). Piotruś ma 10 lat, na dzień dzisiejszy nie porusza się samodzielnie oraz potrzebuje pomocy opiekuna we wszystkich codziennych czynnościach.

NADIA

ur. 20.02.2010
woj. Małopolskie
Nadia ma stwierdzoną wadę genetyczną - Zespół Downa, obniżone napięcie mięśniowe, wadę serca VSD (ubytek międzykomorowy). Ponadto Nadia ma obustronny niedosłuch, nosi aparaty słuchowe. U Nadii występuje wada wzroku - zez zbieżny i niedowidzenie lewego oka, nadwzroczność z astygmatyzmem obu oczu, leczona jest na epilepsję, niedoczynność tarczycy oraz przewlekłe zaparcia. Ma niską odporność, często łapie przeziębienia i choruje.jest pod ciągłą opieką poradni specjalistycznych takich jak: neurologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, gastrologiczna, otolaryngologiczna, audiologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, psychologiczno - pedagogiczna oraz logopedyczna. Wymaga ciągłej rehabilitacji.

FILIPEK

ur. 06.06.2014
woj. Dolnośląskie
Filipek jest wcześniakiem urodził się w 29 tygodniu ciąży, aktualnie zmaga się z: MPDZ cztero kończynowym - piramidowym, padaczką lekooporną – zespołem Westa, dysplazją oskrzelowo- płucną, dużą wadą wzroku. Konieczna jest codzienna rehabilitacja na miejscu, oraz systematyczne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

PIOTR

ur. 18.02.2003
woj. Świętokrzyskie
Choruje na mózgowe porażenie dziecięce ,cechy niedorozwoju sierpa mózgu, wymaga stałej rehabilitacji oraz opieki medycznej. Zostało podjęte leczenie komórkami macierzystymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Lublinie. Leczenie musi być kontynuowane w celu uzyskania wymaganego efektu.

OSKAR

ur. 24.05.2006
woj. Dolnośląskie – Biskupice
Cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, oraz wodogłowie. Dziecko wymaga systematycznej rehabilitacji oraz kosztownego leczenia.

ADRIAN

ur. 13.10.2008
Oława
Od samego początku ma wiele problemów zdrowotnych. Cierpi na syndrom FAS (alkoholowy syndrom płodowy) czyli złożony syndrom wad psychicznych i fizycznych. Ma bardzo złożoną wadę serca, tak skomplikowaną, że najprościej ujmując żyję z połową serduszka (HLHS), padaczkę, niedoczynność tarczycy, deformację klatki piersiowej, kręcz szyjny, niedorozwój wagi ciała i wzrostu. Z tego powodu ma orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym i indywidualnym nauczaniu.

ELENI

ur. 30.07.2010
Januszewo
Urodziła się wcześniakiem. Zchorzenia: dziecięce porażenie mózgowe, obustronny ciężki niedosłuch, wada wzroku -17 i -10, opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Niezbędna stała rehabilitacja oraz leczenie.

BLANKA

ur. 05.10.2012
Lublin / woj. Lubelskie
Urodzona jako wcześniak, wymaga stałego leczenia i ciągłej rehabilitacji (wiotczenie mięśni). Stwierdzono następujące choroby: -zespół pradera-willego -niedoczynnośc tarczycy -padaczka -wada wzroku -opóznienie rozwoju psychoruchowego -orzeczenie o niepełnosprawności

IGOR

ur. 04.10.2017
Bytom
Autyzm dziecięcy, całościowe zaburzenia rozwojowe pogłębione traumą domową, wymaga kompleksowej terapii rozwojowej neurologopedycznej, psychopedagogicznej, behawioralnej, zaburzeń SI. Igor wymaga leczenia neurologopedycznego oraz psychiatrycznego. Dziecko wymaga kosztownego leczenia i rehabilitacji.