Zadzwoń ! +48 690 005 641

Zadzwoń ! +48 690 005 641

KACPER

ur. 22.09.2010
woj. Śląskie
Choruje na autyzm dziecięcy, dziecko nie potrafi się komunikować, nie sygnalizuje potrzeb. Ma zaburzenia czucia głębokiego oraz uczucie strachu przed rzeczywistością, wymaga ciągłej rehabilitacji, terapii behawioralnej, integracji sensorycznej oraz zajęć logopedycznych.

ROKSANA

ur. 12.09.2007
Z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsiąkowej oraz ZESPOŁEM DOWNA wymaga stałej długotrwałej opieki oraz rehabilitacji. Samotnie wychowuje ją matka, która jest w trudnej sytuacji materialnej.

OLIWIA

ur. 17.12.2005
Globalne opóźnienie rozwoju psychoruchowego. - upośledzenie umysłowe nieokreślone - oligolalia/kontakt pozawerbalny - zespół niezgrabności ruchowej z komponentą móżdżkową - padaczka miokloniczna - zanik nerwów wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej - hipotonia i asymetria posturalna - dziecko wymaga systematycznej rehabilitacji

TOMASZ

ur. 31.08.2006
woj. Śląskie / powiat pszczyński
Globalne opóźnienie rozwoju psychoruchowego. - autyzm atypowy oraz padaczka - upośledzenie umysłowe stopnia głębokiego - obniżenie ostrości wzroku - dziecko wymaga systematycznej rehabilitacji i terapii

LENA

ur. 01.10.2007
woj. Podlaskie.
Dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Przejawia deficyty w sferze ruchowej,poznawczej i emocjonalnej.Dziecko ma słabo rozwinięte funkcje mowy oraz koordynacje ruchową i wzrokową.Wymaga systematycznej i bardzo intensywnej pracy terapeutycznej.

NATALIA

ur. 06.05.2005
woj. Ślaskie
W wyniku urazu głowy przeszła niedokrwienny udar mózgu, skutkiem czego ma lewostronny niedowład połowiczy. Ponadto choruje na padaczkę, zaburzenia widzenia, skoliozę. Posiada zanik nerwu wzrokowego, zaburzenia równowagi, problemy z mową, koncentracją i pamięcią.

PATRYK

ur. 19.04.2004
woj. Łódzkie.
W rezultacie wcześniejszego urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, które spowodowało jego znaczne opóźnienie psychoruchowe, choruje także na epilepsję, wodogłowie, niedowidzenie, niedosłuch. Od urodzenia jest pod ciągłą opieką lekarską w Łodzi, Warszawie i wszędzie gdzie tylko można, aby chociaż w minimalnym stopniu ułatwić jego życie. Wymaga nieustannej opieki lekarskiej oraz intensywnej rehabilitacji kilka razy w tygodniu. Leczenie i systematyczna rehabilitacja jest bardzo kosztowna.

MICHALINA

ur. 13.07.2003
woj. Kujawsko-Pomorskie.
Dziewczynka choruje na MPD, niedoczynność tarczycy, padaczkę lekooporną, nadwzroczność.

PIOTR

ur. 11.01.2005
woj. Śląskie.
Piotruś choruje na mózgowe porażenie dziecięce, epilepsję, małogłowie, jest dzieckiem niedowidzącym i bardzo opóźnionym psychoruchowo. Chłopczyk od drugiego miesiąca życia jest rehabilitowany. Pozostaje pod stałą opieką wielu specjalistów (m.in.: rehabilitanta, neurologa, okulisty, ortopedy, logopedy, psychologa). Piotruś ma 10 lat, na dzień dzisiejszy nie porusza się samodzielnie oraz potrzebuje pomocy opiekuna we wszystkich codziennych czynnościach.

PIOTR

ur. 18.02.2003
woj. Świętokrzyskie
Choruje na mózgowe porażenie dziecięce ,cechy niedorozwoju sierpa mózgu, wymaga stałej rehabilitacji oraz opieki medycznej. Zostało podjęte leczenie komórkami macierzystymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Lublinie. Leczenie musi być kontynuowane w celu uzyskania wymaganego efektu.

OSKAR

ur. 24.05.2006
woj. Dolnośląskie – Biskupice
Cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, oraz wodogłowie. Dziecko wymaga systematycznej rehabilitacji oraz kosztownego leczenia.